Lederne skrev:

Mange ledere er optaget af historiefortælling. Birte Osholm, som for syv år siden udgav bogen "Management by Love – Kærlighed som ledelsesfilosofi", har nu en ny bog på gaden – denne gang om historiefortælling.

Bogen inspirerer til personlig udvikling og opfordrer til, at vi gennem eventyrene finder os selv. Vi skal gå efter det meningsfulde liv – både privat og arbejdsmæssigt, mener Birte Osholm.

Fremtidens lederskab er et tjenende lederskab, hvor lederen forholder sig til alle involverede parter og deres forskelligartede behov i et helhedsperspektiv, samtidig med at lederen næstekærligt hjælper hver enkelt på vej med at realisere det, vedkommende går og drømmer om. Den tjenende leder er et ydre billede på vores egen indre åndelige vejleder.

Den tjenende lederrolle har fire vigtige roller som:

Omtalt af Ulla Bechsgaard
redaktion@lederne.dk


Lektørudtalelse fra forlaget: Lektørudtalelse 34913

Forfatteren til ”Kærligheden og visdom” skriver umanerligt godt. Hendes stil er meget mundret og forbilledligt klart. Der er en smuk tone og rytmik i sætningerne, der afdæmpet, modent og krystalklart fører læseren igennem bogens ærinde: Hvordan man som menneske lever i kærlighed og visdom.

Forfatterens håb er at realisere velfærdssamfundet, og det er jo nok umiddelbart overraskende for mange, da de fleste ville mene, at vi har et velfærdssamfund, men forfatterens holdning er, at ægte velfærd først virkeliggøres, når det er kærligheden, der sætter dagsorden. Når indre værdier realiseres og derigennem bliver til velfærd - mellem mennesker. Med andre ord er bogen mellem linierne en kærlig kritik af vort materielle velfærdssamfund, som ikke levner kærligheden mellem mennesker mange chancer. Det vil forfatteren gøre op med.

Fra Kierkegaards og Maslows fire stadier til Jung, Rudolf Steiner og gennem tolkninger af Ringenes Herre, grals- og riddermyter og græske myter udfolder forfatteren anvisninger på, hvordan man som menneske kan skabe balance mellem det egenrådige, selviske Ego og det mere åndeligt orienterede Selvet. Bibelens paulinske fundament lægger bunden. Det er selvfølgelig kristendommens kærlighedsbudskab og selvbegrænsning, der er den egentlige forkyndelse, men målet er at give mennesker nutidige redskaber til at forbedre deres forhold til sig selv og derved til deres medmennesker. Med andre ord forsøger forfatteren at forklare, hvad der menes med Jesu ord: ”Du skal elske din næste som dig selv.”

At det ikke kun er det enkelte menneske, der fokuseres på, men at bogen ønsker en gennemgribende forandring af den måde, vi lever og agerer på, er afsnittet om kærlighedens betydning i erhvervslivet et bevis på. Forfatteren skriver fx følgende om kærlighedsledelse. “Det er menneskeligt orienterede arbejdsforhold, der er brug for i fremtidens drømme- og velfærdssamfund med fokus på menneskers velfærd frem for velstand. ” og ”Alt, hvad der kræves for at skabe al denne rigdom, er, at vi tager kærligheden med på arbejde, og opfatter de maskuline og feminine kvaliteter som ligeværdige med lige stor kærlighed til dem begge.” At det ikke er grebet ud i luften, bliver klart, idet forfatteren henviser til det berømte fiskemarked i Seattle, som har vendt fiasko til succes ved at benytte sig af kærlighedsledelse.

Forfatteren skriver ud fra en stor viden, både fagligt og praktisk, og det er meget tydeligt, at der ligger et anseligt personligt arbejde med sig selv bag bogens tilblivelse. Det forlener bogen med dybde og oprigtighed. Derfor er den også så smukt komponeret. Det er sjældent, man modtager et så lydefrit manuskript. Jeg har rettet enkelte anglicismer, kommafejl, små stavefejl og angivet enkelte sproglige forbedringer, men bortset fra dette har jeg ingen forslag til forbedringer til dette stort set lydefrie manuskript.


Life Competence - Coach Birte Osholm

Sagt og skrevet om Kærlighed og Visdom